\

قوانین و مقررات استانداردهای صنعت خودرو
قوانین و مقررات، تصویبنامه و بخشنامه‌هایی که ناظر به تعیین استانداردهای صنعت خودرو کشور است

استاندارد جدید برای افزایش ایمنی خودروها تدوین می‌شود
رئیس سازمان ملی استاندارد از تدوین استاندارد جدید برای افزایش ایمنی خودروها خبر داد و گفت: پس از صدور مصوبه شورای عالی استاندارد، در مورد استاندارد خودرو اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.