\

نتايج ارزيابي شركت هاي عرضه كننده خدمات پس از فروش در سال 92
نتایج ارزیابی شرکتهای عرضه‌کننده خدمات پس از فروش خودروهای سبک و سنگین داخلی و وارداتی در سال 92 منتشر شد.