\

الزامی شدن نصب ترمز اضطراری خودکار
چهل کشور جهان به رهبری ژاپن و اتحادیه اروپا خواهان آن شدند خودروهای مسافری و تجاری سبک جدید از ابتدای سال آینده میلادی به سیستم‌های ترمز اضطراری پیشرفته مجهز شوند.

ترمز رشد تولید وانت کشیده شد
اگرچه در بیشتر ماه‌های سال گذشته روند تولید وانت صعودی بود، اما در اسفندماه سال ۱۳۹۳ تولید این محصول کاهش یافت.