\

جدیدترین وضعیت تولیدسواری‌ها در کشور
شهریورماه امسال تولید انواع خودروهای سواری در شرکت‌های خودروساز داخلی افزایش یافته است.