\
با سوزندان سوخت هاي فسيلي :‌
سوخت هاي فسيلي 15 ميليارد دلار خسارت به اقتصاد مي زند
هزینه های سلامت (Health) ناشی از سوختن سوخت های فسیلی در 15 کشور اول تولید کننده گازهای گلخانه ای بیش از 4 درصد GDP برآورد شده است.