\

خودروسازان خارجی پشت مانع تحریم‌ها
اگرچه این روزها اخبار زیادی درباره مذاکرات خودروسازان ایرانی با بزرگان صنعت خودرو جهان به گوش می‌رسد و برخی حتی از قطعی شدن حضور آنها در ایران صحبت به میان می‌آورند، اما به گفته منابع آگاه، هنوز هیچ قرارداد قطعی که متضمن حضور رسمی شرکت‌های خارجی در ...