\

شاخص‌های کیفی خودروها سختگیرانه می‌شود
براساس طرح در دست بررسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، روند نظارت و ارزیابی کیفی محصولات خودروسازان داخلی سختگیرانه‌تر خواهد شد.