\

اعلام آمار توليد خودرو سازان درتيرماه 94
خودرو سازان داخلي كشور درتيرماه سال جاري 92 هزارو 457 دستگاه انواع خودرو سواري ، وانت و تجاري توليد كردند .