\

با کدام اتومبیل تصادف کنیم!؟
اگر از شما بپرسند که «دوست دارید با کدام یک از اتومبیل‌ها تصادف کنید؟» به‌طور حتم پاسخ خواهید داد: «با هیچ یک». این منطقی‌ترین پاسخ است زیرا هیچ عقلی حکم نمی‌کند که راننده هنگام رانندگی به استقبال تصادف، حادثه، مرگ، زخمی شدن یا حتی وارد شدن خسارت به ...