\
در گفتگو اختصاصی "عصر خودرو" با مدیرعامل رنو پارس عنوان شد:
جزییات سرمایه‌گذاری رنو برای تولید داستر
پیمان کارگر، مدیرعامل رنوپارس در گفتگو اختصاصی با عصر خودرو، از برنامه‌های رنو در بازار ایران گفت، برنامه‌هایی که با تغییراتی در مدل همکاری با شرکای ایرانی همراه خواهد بود و البته سرمایه‌گذاری‌های بیشتری از جانب رنو را به دنبال خواهد داشت.