\
درخواست وزیر صنعت از نمایندگان مجلس:
برای خروج صنعت خودرو از زیان‌دهی تلاش کنید
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار توجه جدی نمایندگان مجلس به صنعت خودرو شده و اظهار کرد: امیدواریم نمایندگان مجلس در کنار توجه به بحث قیمت‌گذاری خودرو، اهتمام جدی به حوزه تولید کشور داشته باشند و برای خروج خودروسازی از زیان‌دهی تلاش کنند.