\

پاسخ انجمن خودروسازان ایران به گزارش ایسنا
به دنبال انتشار گزارش ایسنا در تاريخ سيزدهم بهمن ماه سال جاري با عنوان "فقط نام خودروساز را یدک می‌کشیم"؛ انجمن خودروسازان ایران جوابیه‌ای در این رابطه تهيه و ارسال کرد.