\
مهر منتشر کرد؛
لیست نمایندگی‌های متخلف واردکننده خودرو/سلطان واردات غیرقانونی
خبرگزاری مهر، فهرست کامل نمایندگی‌های متخلف واردات غیرقانونی خودرو را اعلام کرد که بر این اساس در این لیست، افرادی هستند که از نمایندگی‌های برندهای متعدد، واردات خودرو انجام داده‌اند.