\
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
عملکرد انقباضی شورای رقابت بازار خودرو را آشفته کرد
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد انقباضی شورای رقابت باعث شد تا امروز قطعه ساز و بالطبع خودروساز قادر به تولید و عرضه نباشند.