\

نخستین تصویر رسمی از اوپل کورسا ۲۰۲۰ منتشر شد
اوپل، اولین تیزر از نسل جدید کورسا 2020 را منتشر کرد.