\
واکنش مشاور انجمن خودروسازان به بحث «تغییر در طرح فروش با قیمت نزدیک به نرخ حاشیه بازار»:
اجرای ناقص «فرمول 5 درصد»، زیان خودروسازان را به 16هزارمیلیارد تومان رساند
اگر ایران‎خودرو و سایپا سالی یک‎هزار میلیارد تومان هم سود ببرند، 16سال طول می‌کشد تا بدهی‌های سال 97 را جبران کنند