\
دبیر انجمن خودروسازان ایران:
اظهارات مدیرکل تعزیرات تهران در تضاد با رويكرد رئيس قوه قضائيه است
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: اظهارات اخير مدیرکل تعزیرات تهران درباره غيرواقعي بودن كمبود قطعه خودروسازان به دور از واقعيت و در تضاد با مشي آیت الله رئیسی، رئيس محترم قوه قضائيه در حمايت از گشايش اقتصادي و رونق توليد است. ضمن اينكه رهبر معظم ...