\

شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف می شود؟
در آخرین جلسه کمیته خودرو که با حضور برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و طراحان طرح تحول صنعت و بازار خودرو برگزار شد، مقدمات بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به حیطه قیمت‌گذاری خودرو فراهم آمد.

چالش قيمت درصنعت خودرو ايران
چالش هاي قيمت ،‌درصنعت خودرو ي كشور و راهكارهاي برون رفت از آن با حضور اعضاي انجمن خودرو سازان وكارشناسان مورد بحث و بررسي قرار گرفت .