\
مطالبات قطعه سازان به 40 هزار میلیارد تومان رسید؛
رایزنی برای اختصاص تسهیلات جدید به خودروسازان
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور از مذاکره برای اختصاص تسهیلات جدیدی خبر داد که در صورت نهایی شدن می تواند ضمن رفع مشکل کسری نقدینگی در صنعت خودرو و زنجیره تامین، موجب جهش تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی شود.

سایپا دو پلتفرم جدید طراحی می‌کند
رییس مرکز تحقیقات و نوآوری گروه خودروسازی سایپا از طراحی دو پلت فرم جدید در این شرکت خبر داد.