\

رشد4.7 درصدی تولیدوانت درزامیاد
شرکت زامیادتوانسته در آبان ماه امسال به رشد 4.7درصدی تولید محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود دست یابد.