\

سازوکار احتمالی پرداخت تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی
شیوه پرداخت تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی کشور سرانجام با توافق بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان و قطعه‌سازان نهایی شد. بر این اساس، قرار است ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی، با بازپرداخت ریالی در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار ...

صادرات 26 ميليارددلاري خودرو سازان تايلندي
استراتژي صنعت خودرو تايلند بر محور توسعه صادرات تدوين شده و صنعت خودرو اين كشور به ارزآورترين صنايع تبديل شده است .