\

خصوصی‌سازی اصلی‌ترین راهکار بهبود شرایط خودروسازی
رییس فراکسیون تولید ملی مجلس گفت: طبق اصل 44 باید خودروسازی خصوصی شود اما هنوز خودروسازی ما کاملا دولتی یا شبه دولتی است و یکی از عوامل رقابت‌پذیر نبودن خودروسازی همین موضوع است.