\

۷۱۸۹۶ خودرو وارد و ۱.۵ میلیارد دلار ارز خارج شد
طی ۹ ماهه امسال ۷۱۸۹۶ خودرو به‌ارزش بیش از یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار وارد کشور شد که به‌لحاظ تعداد رشد ۶۱درصدی داشته است.