\

قیمت خودروهای داخلی افت و خیز 500 هزار تومانی
هرچند بی‌رونقی بازار خودرو در فصل پاییز، طبیعی به‌نظر می‌رسد و تقریبا رسم هر ساله است، اما این بازار مدت‌هاست مشتریان زیادی را به خود نمی‌بیند و حتی در مقاطعی از تابستان نیز که معمولا خرید خودرو اوج می‌گرفت، مشتریان باز هم سراغ چندانی از فروشندگان ...