\

چرا واردات خودرو چالش‌برانگیز شده است؟
تنور مجوز واردات خودرو در پایان عمر دولت دهم گرم بود؛ به‌طوری‌که دولت به منظور تشویق ورزشکاران یا هر شخص و گروهی که به نوعی مورد مرحمت قرار می‌گرفت مجوز واردات پیشکش می‌کرد. دولت در برخی مواقع حتی از سر دلسوزی برای برخی از مردم مناطق محروم نیز مجوز ...