\
سخنگوي شوراي سياست گذاري برصنعت خودرو خبرداد :‌
برگزاري نشست تخصصي نقدقيمت گذاري خودرو دربهمن ماه
وزیر صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد اختصاص ۲ درصد درآمد کل واردات به سرمایه گذاری در توسعه صادرات گفت: رویکرد صادراتی یک ضرورت است و ما باید توانمندی‌هایمان برای صادرات تقویت شود.