\
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شركت محورسازان ايران خودرو:‌
تلاش براي داخلي سازي قطعات پيشرفته خودرو به ثمر خواهد نشست
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر ترويج فرهنگ كار در جامعه گفت: در همين مدت كوتاهي كه از تحريم ها گذشته تلاش زيادي براي خودكفايي و افزايش داخلي سازي برخي از قطعات پيشرفته خودرو صورت گرفته كه درآينده به ثمر ...
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه وقطعه سازان کشور:
برنامه صادرات محور در صنعت خودرو به پشتیبانی نیاز دارد
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه وقطعه سازان کشور گفت: سیاستهای توسعه ای صنعت خودروسازی نیازمند توجه به بازار 400 میلیون نفری کشورهای همسایه و منطقه است و درعین حال برنامه صادرات محور به پشتیبانی نیاز دارد.
بخشی از اصلاح قیمت قطعه سازان به سال آینده موکول شد؛
ارائه راهکار برای پرداخت 844 میلیون یورو تسهیلات ارزی به خودروسازان
در صورتی که بانک مرکزی تسهیلات ارزی که معادل 844 میلیون یورو است را به خودروسازان پرداخت نمی کند راهکار پیشنهادی انجمن قطعه سازان این است که این رقم به صورت ریالی به قطعه سازان پرداخت شود تا هم تولید تثبیت شود و هم پروژه های جدید خودروسازان پیشرفت ...

مزيت درقطعه سازي يا خودرو سازي ؟
زماني كه در سال 1334، صنعت خودرو در ايران راه‌اندازي شد، همزمان توليد خودرو نيز در كشورهاي كره و ژاپن آغاز شد.