\

اعضای هیات مدیره انجمن خودروسازان ایران


دکتر مهدی جمالی، مدیرعامل سایپا، رئیس هیات مدیره
رزومه
هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو، نایب رئیس هیات مدیره
رزومه
ناصر اسفنجی، مدیرعامل آمیکو، عضو هیات مدیره
رزومه
غلامرضا رزازي مدير عامل ايران خودرو ديزل ،‌عضو هيات مديره
رزومه