\

اعضای هیات مدیره انجمن خودروسازان ایران


هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو، رئیس هیات مدیره
رزومه
جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا
رزومه
بهزاد مرادی، مدير عامل شركت توليدي و صنعتي عقاب افشان
رزومه
آقای ضرابیان ،مدير عامل شركت بهمن موتور
رزومه
مهدی یونسیان مدير عامل ايران خودرو ديزل ،‌عضو هيات مديره
رزومه