\

اعضای هیات مدیره انجمن خودروسازان ایران


هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو، رئیس هیات مدیره
رزومه
دکتر مهدی جمالی، مدیرعامل سایپا،نایب رئیس هیات مدیره
رزومه
ناصر اسفنجی، مدیرعامل آمیکو، عضو هیات مدیره
رزومه
غلامرضا رزازي مدير عامل ايران خودرو ديزل ،‌عضو هيات مديره
رزومه