\

اعضای هیات مدیره انجمن خودروسازان ایران


دکتر مهدی جمالی، مدیرعامل سایپا، رئیس هیات مدیره
رزومه
هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو، نایب رئیس هیات مدیره
رزومه
آقای ناصر شاهباز، مدیرعامل گروه بهمن، خزانه دار و عضو هیات مدیره
رزومه
ناصر اسفنجی، مدیرعامل آمیکو، عضو هیات مدیره
رزومه
زعفر تنهاپور، مدیرعامل سایپا دیزل، عضو هیات مدیره
رزومه
غلامرضا رزازي مدير عامل ايران خودرو ديزل ،‌عضو هيات مديره
رزومه