خودروسازان دیزلی آذربایجان

http://www.advmco.org/

نشاني کارخانه : تبريز ، جاده سردرود ، مجتمع کارخانجات تراکتورسازي ايران ، شرکت خودروسازان ديزلي آذربايجان

ايميل ITM-LTC@ITM.CO.IR

تلفن: 0411-4246088

فکس::04114260100