\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۳/۹/۲۴ - ۱۱:۰۲
شناسه خبر : 135
بهترين و بدترين خودرو هاي داخلي را بشناسيد
دردسته خودروهای بالای 100 میلیون تومان سوزوکی گرند ویتارا به تنهایی جا خوش کرده و با کسب 16.6 نمره منفی به عنوان کیفی ترین خودروی آبان ماه شناخته شد.

دردسته خودروهای بالای 100 میلیون تومان سوزوکی گرند ویتارا به تنهایی جا خوش کرده و با کسب 16.6 نمره منفی به عنوان کیفی ترین خودروی آبان ماه شناخته شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران  براساس جدیدترین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در آبان‌ماه سال جاری، 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک (سواری و وانت) و یک درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.

گروه سبک:

در این ماه خودروهای سواری ساخت داخل در پنج دسته قیمتی کمتر از 20 میلیون تومان، بین 20 تا 40 میلیون تومان، بین 40 تا 60 میلیون تومان، بین 60 تا 80 میلیون تومان و بالای 100 میلیون تومان ارزیابی شدند. در مجموع 25 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که 19 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 6 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفته‌اند.

در دسته خودروهای بالای 100 میلیون تومان سوزوکی گرند ویتارا به تنهایی جا خوش کرده و با کسب 16.6 نمره منفی به عنوان کیفی ترین خودروی آبان ماه شناخته شد.
درمیان خودروهای بین 60 تا 80 میلیون نیز دو خودروی لیفان60X و ام وی ام33X مورد ارزیابی قرار گرفتند که بر اساس این ارزشیابی ها لیفان 60X با کسب 50.5 نمره منفی با کیفیت تر از دیگر خودروی هم گروه خود شناخته شد.

همچنین در گروه قیمتی بین 40 تا 60 میلیون نیز 5 خودروی جک5J اتوماتیک و دنده ای، لیفان 620،  ام وی ام530 و Voleex C30 ارزیابی شدند که به ترتیب 44.7، 46.9، 51.0، 51.1 و 59.5 نمره منفی کسب کردند، بنابراین جک5J اتوماتیک به عنوان باکیفیت ترین خودروی گروه خود شناخته شد.

در دسته خودروهای بین 20 تا 40 میلیون تومان 14 خودرو مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند که پارس تندر با 20.5 نمره منفی، تندر90 پارس خودرو و تندر 90 ایران خودرو با 20.7 نمره منفی و پژو 206 SD با 22.1 نمره منفی رتبه اول تا سوم جدول رده بندی کیفی خودروهای سواری را در آبان ماه کسب کردند.

در دسته خودروهای زیر 20 میلیون تومان نیز شاهد ارزیابی خودروهای سایپا131X، سایپا132X و ساپپا131X شرکت پارس خودرو بودیم که همه آنها در سطح کیفی خوب(B+) جای گرفتند. در میان این خودروها، سایپا131X شرکت سایپا با کسب 77.3 نمره منفی در رده بالاتری نسبت به هم گروه های خود قرار گرفت.

در بخش عیوب فنی و عملکردی نیز، خودروهای سایپا X131 پارس خودرو و سایپا X131 بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند. از طرفی شاهد تنزل 6.2 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که عمدتا مربوط به افزایش نمره منفی خودروهای پژو 206 و پژو پارس خراسان در این بخش می باشد.
در بخش تزئینات و مونتاژ، خودروهای MVM110 و سمند بیشترین نمرات منفی را به خود اختصاص دادند. در ضمن شاهد افزایش 1.0 درصدی میانگین نمره منفی این بخش، نسبت به ماه قبل هستیم که از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند رو به نزول، مربوط به خودروهای پژو 206SD و پارس تندر می باشد.

در بخش بدنه خودروهای MVM110 و سایپا X132 بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند، همچنین میانگین نمره منفی بخش بدنه نسبت به ماه قبل روند نزولی 5.2 درصدی را تجربه نمود که بیشترین تغییر مربوط به خودروهای پژو 405 خراسان و پژو 405 می باشد.

در بخش رنگ میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل 1.2 درصد بهبود یافت که عمدتا مربوط به کاهش نمره منفی خودروهای پژو 206 و MVM315 در این بخش می باشد. همچنین خودروهای Voleex C30 و پژو پارس مازندران بیشترین نمرات منفی را در بخش رنگ کسب نمودند.
تعداد ایرادات مهم و اساسی به میزان 75.0 درصد کاهش یافت که غالبا مربوط به خودروهای پژو 405 و سمند می باشد. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری 2.3 درصد افزایش یافت.

وانت:

در بخش وانت شاهد رشد 24.2 درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند، مربوط به افزایش تولید وانت‌های دیزل زامیاد، پیکان تبریز و نیسان دوگانه سوز می‌باشد.
علیرغم افزایش تولید خودروهای گروه وانت در آبان ماه، ارزشیابی این خودروها 2.3 درصد کاهش یافت، بطوریکه از 8 مدل خودروی ارزشیابی شده 1 مدل در سطح کیفی خیلی خوب، 6 مدل در سطح کیفی خوب و 1 مدل نیز در سطح کیفی قابل قبول قرار گرفتند.

در بخش عیوب فنی و عملکردی، خودروی وانت پیکان تبریز بیشترین نمره منفی را کسب نمود. از طرفی شاهد تنزل 14.6 درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند نزولی مربوط به وانت مزدا دو کابین می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژ شاهد بهبود 6.1 درصدی هستیم که عمدتاً مربوط به روند صعودی خودروی وانت مزدا تک کابین است. ضمناً خودروی وانت وینگل5 بیشترین نمره منفی را در این بخش کسب نمود.
در بخش بدنه خودروی وانت نیسان دوگانه سوز بیشترین نمره منفی را کسب کرد، از طرفی هم در این بخش میانگین نمره منفی 0.3 درصد افزایش یافت که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به نزول مربوط به خودروی وانت مزدا تک کابین می باشد.

در بخش رنگ خودروی وانت مزدا تک کابین بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد تنزل 5.2 درصدی میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به خودروی وانت نیسان تک سوز می باشد.

تعداد ایرادات مهم و اساسی، رشد 13.3درصدی داشته است که عمده دلیل این موضوع مربوط به افزایش تعداد این ایرادات در خودروهای وانت وینگل5 و وانت پیکان تبریز می باشد. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت، افت کیفی 1.4 درصدی را تجربه نمود که عمدتا مربوط به روند نزولی وانت وینگل5 و وانت مزدا تک کابین می باشد.

گروه سنگین:

در بخش خودروهای تجاری مسافری در ماه جاری به مانند ماه قبل، هیچ خودرویی ارزشیابی نگردیده است. در بخش خودروهای تجاری باری شاهد رشد 53.0 درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند، مربوط به افزایش تولید کامیون ایسوزو NPR75M و کامیونت الوند می باشد.

با توجه به رشد تولید خودروهای این گروه در آبان ماه، ارزشیابی این خودروها نیز 36.9 درصد افزایش یافت، بطوریکه از 9 مدل خودروی ارزشیابی شده 8 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 1 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتند. در بخش عیوب فنی و عملکردی، کامیون کاوه و کامیون بنز WH بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند.
در ضمن میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است. در بخش تزئینات و مونتاژ کامیونت الوند بالاترین نمره منفی را کسب نمود. از طرفی میانگین نمره منفی این بخش 1.0 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت، که عمدتاً مربوط به روند رو به نزول کشنده بنز آکسور می باشد.

در بخش بدنه کامیون بنز WH حداکثر نمره منفی را کسب نمود، همچنین شاهد بهبود 7.2 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به رشد، مربوط به کشنده کاوه می باشد.
در بخش رنگ کامیون کاوه بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین در این بخش شاهد افزایش 1.6 درصدی میانگین نمره منفی هستیم که بیشترین تاثیر در این ایجاد این روند رو به نزول، مربوط به کامیون ایسوزو NPR75M می باشد. در نهایت اینکه میانگین نمره منفی خودروهای این گروه شاهد بهبود کیفی 1.1 درصدی نسبت به ماه قبل می باشد.

 

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 8 + 6
ارسال
نمایش نظرات