\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۳/۱۰/۹ - ۱۶:۲۰
شناسه خبر : 196
مرثيه اي براي توليدداخلي و واردات سود آور
سرنوشت شركت هاي خودروسازي درجهان حتي در مواردي كه اين شركتها داراي سابقه طولاني فعاليت بوده و اشتهاري در خوشنامي داشته اند ثابت كرده است كه تنها در صورتي مسير رشد و تكامل را پيموده اند كه از حمايت دولت ها يشان برخوردار بوده اند .

سرنوشت شركت هاي خودروسازي درجهان حتي در مواردي كه اين شركتها داراي سابقه طولاني فعاليت بوده و اشتهاري در خوشنامي داشته اند ثابت كرده است كه تنها در صورتي مسير رشد و تكامل را پيموده اند كه از حمايت دولت ها يشان برخوردار بوده اند . به تعبير ديگر حركت خودروسازان درمسير توليد و اشتغالزايي درصنعت و اقتصاد كشور گام نهادن در مسير لغزنده اي است كه با يك سياستگذاري غلط سرنوشت نامعلومي را رقم خواهد خورد  . اما ازاين كليات نتيجه ديگري هم مي توان گرفت نتيجه اي كه شايد بسيارسهل انگارانه و با ساده انگاري نسبت به آن غفلت مي كنند وپي جويي ماجراي واردات خودرو  به هر بهانه اي و دفاع بي چون وچرا از آن گرچه تب بازار نقد را در كشور دركوتاه مدت خنك مي كند ولي  بيماري صنعت و توليد را بهبود نمي بخشد و سمي مهلك براي آن است . چنين است تلاش برخي براي ازگردونه خارج كردن توليد ملي در كشور وصدور مجوز ورود خودرو هاي خارجي به بهانه خاص .
بي شك هدف از اين نو شتار و نقد عملكرد ها در اين حوزه و در افتادن به پوستين كهنه اي نيست كه برخي برتن مي كنند بلكه توجه به ايفاي نقش سازنده هريك ا زما در چارچوب منافع ملي است .  در اينكه خودروسازان موظف هستند در راستاي خدمت به مردم و كشور تمام هم و ظرفيت خودرا به كار ببندد محل ترديد نيست . جلو گيري از واردات بي كيفت خودرو هاي خارجي و ثابت نگه داشتن تعرفه واردات خودرو و حمايت از چنين اقدامي و توجه پشتيباني از آن مي تواند گامي جدي در پيشرفت و توسعه كشور با شد . همچنين اين نكته  صنعت خودرو كشور هنوز  نوپا است و تازه قدم درجاده جهاني گذاشته و نياز به حمايت داردوبجاي آنكه دوباره به منابع ارزي حاصل از فروش نفت دست درازي كنيم و خوان خودرا به يغما بريم چه بهتر كه با حمايت از توليد وصنعت داخلي اين نياز برطرف شود . بي شك هركس اندكي آشنايي با چهار عمل اصلي رياضي داشته باشد مي تواند آن را دريابد و تنها در سايه تغافل از چنين منافع و دستاوردهايي است كه مي توان مراثي بي پايان سرود.
نتيجه آنكه امروز بيش از هر زمان ديگري توليد داخلي مورد هجوم قرار گرفته و رقباي خارجي با كالاي ارزان و بي كيفيت از يك طرف و منتقدان يكسو نگر صنعتگران داخلي از سوي ديگر، عرصه را بيش از پيش تنگ كرده اندو ازديگر سو دلالان و وارداتچي ها در پي ماهي گرفتن از آب گل آلود از سوي ديگر، فشارهاي مضاعفي بر گرده توليد كننده داخلي آن مي آورد. نتيجه آن كه در پي اين فشارها، تعرفه واردات خودرو كاهش يابد . اعتقاد كارشناسان صنعت خودرو، توليد هر خودرو  در كشور ضمن صرفه جويي به دست آمده از كنار داخلي سازي ، مي تواند چراغ خانه ده ها كارگر و متخصص ايراني را روشن نگه دارد.منبع رجا نيوز

 

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 11 + 4
ارسال
نمایش نظرات