\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۴/۱/۳۰ - ۱۱:۰۹
شناسه خبر : 526
گزارش شكايت مشتريان از خودرو سازان
براساس ماده 33 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان ، عرضه كنندگان خودرو موظف هستند رضايت مشتريان را از خدمات ارايه شده خودرو در دوران ضمانت و تعهدات تامين كنند .

به گزارش انجمن خودرو سازان ايران ، چنانچه رضايت مصرف كننده تامين نشود ، وي مي تواند شكايت خود را درمورد خودرو هاي ساخت داخل و وارداتي را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت تسليم كند .
شكايت مصرف كننده از سوي مرجع ذيربط تا 30 روز مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در صورت حل و فص نشدن موضوع هريك از طرفين مي توانند به هيات حل اختلاف مربوطه مراجع كنند و مرجع حل اختلاف موظف است تا 20 روز از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي و نسبت به حل اختلاف اقدام كند .
درصورت اعتراض هريك ازطرفين به صورت جلسه اختلاف خواسته دردادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود .
براساس اين گزارش ، همه نهادها و سازمان هايي كه مصرف كنندگان جهت طرح شكايت به آنه مراجعه مي كنند ، موظفند .شكايت مصرف كننده را درمورد خودرو هاي داخلي و وارداتي را به وزارت خانه مربوطه ارسال كنند.
دراين گزارش آمده است ، براساس شكايات واصله به اداره كل ارزيابي عملكرد پاسخگويي به شكايت درسال 92حدود 1168 نفر ازمشتريان ازگروه ايران خودرو شكايت كردند در مكان هاي بعدي گروه سايپا با 438 شكايت ، مديران خودرو 71 مورد ، كرمان موتور ، 37 مورد ، گروه بهمن با 27 مورد و ساير خودرو سازان 88 مورد قراردارند.

علت بيشترين شكايت مشتريان از خودرو سازان درمورد افزايش قيمت ، تاخير درتحويل خودرو ، گارانتي و خدمات پس از فروش ، عدم محاسبه سود و تاخير در پرداخت آن بوده است .
براي اطلاع بيشتر به فايل ضميمه همين خبرمراجعه نماييد.

 

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 10 + 3
ارسال
نمایش نظرات