\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۴/۲/۲ - ۱۱:۵۱
شناسه خبر : 553
مهمترين محدوديت هاي داخلي صنعت خودروي كشور
مهمترين محدويت هاي داخلي صنعت خودروي كشور از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منتشر شد

مهمترين محدويت هاي داخلي صنعت خودروي كشور از سوي  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منتشر شد
به گزارش انجمن خودرو سازان ايران اهم محدوديت هاي داخلي صنعت خودروي كشود دربحش هاي ،راهبرد بلند مدت صنعت ، ثبات قوانين و مقررات ، مراكز تصميم گيري متعدد، محدوديت هاي تامين منابع مالي ، تعامل ضعيف براي ارتباط با دانشگاه و مراكز تحقيق و توسعه ، است .
براساس اين گزارش محدوديت هاي داخلي صنعت خودروي كشور به شرح ذبل است :‌

راهبرد بلند مدت صنعت
استراتژي توسعه صنعتي كشور كه در اواخر دولت هشتم تهيه شد، اجرایی نگرديد.
اهداف و سياست هاي توسعه صنعت خودر و  به دليل نداشتن ضمانت اجرايي، پیگیری نشد.
برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت كه در اواخر دولت دهم تهيه شد، هنوز ابلاغ رسمی نشده است.
ثبات سياست ها، قوانين و مقررات صنعت خودرو
پراكندگي تصميمات در موضوع قيمت گذاري خودرو
تغييرات در تخصيص ارز لازم برای صنعت خودرو
مراكز تصميم‌گيري متعدد در موضوع توقف شماره گذاری خودرو

عدم اقتدار کافی وزارت خانه مرتبط در ارتباط با پیشبرد اهداف ‌صنعت‌خودرو

پیشگیری از تبعات منفی برخی تصمیم های سایر دستگاه ها بر تولید، فروش و به ویژه صادرات
محدوديت‌ های تامین مالی‌ متناسب با رشد نیاز به نقدينگي
عدم اجراي مصوبات كارگروه حمايت از تولید
موانع قانوني استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي
عدم پرداخت سهم صنعت از هدفمندي يارانه ها
منابع مالی محدود و تعامل ضعیف برای ارتباط با دانشگاه و مراکز تحقيق و توس

نیاز به درک شرایط بحرانی صنعت و مساعدت بیشتر در بخش های گمرك، دارایی ، بیمه و ...
مشكلات داخلی شرکت های بزرگ خودروسازی
تصمیمات غیر تخصصی و گاهی سیاسی در صنعت
تعامل ناکافی مناسب خودروسازان با قطعه سازان
تقویت نگرش منفي افكارعمومي به صنعت خودرو داخلي توسط برخی دستگاه ها
ضعف توانمندی در فنآوری داخلي جهت تامین نیاز بازار
ضعف در تامین نیاز بازار به ویژه در تنوع محصول و پلتفرم جدید
بکارگیری فنآوری های جدید در تولید
عرضه خودرو با فنآوری جدید
کیفیت قطعات، مجموعه ها و خودرو
نیاز به تمركز در سياستگذاري صنعت خودرو

 

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 9 + 7
ارسال
نمایش نظرات