\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۶/۲/۳۱ - ۱۷:۵۹
شناسه خبر : 972
«صنعت خودرو» پل عریض ارتباط با جهان
دستیابی اهداف ترسیم شده صنعت خودروسازی در افق 1404 فقط و فقط با حرکت منطقی بر مدار یک بستر بین‎المللی دست یافتنی است.

دستیابی اهداف ترسیم شده صنعت خودروسازی در افق 1404 فقط و فقط با حرکت منطقی بر مدار یک بستر بینالمللی دست یافتنی است.

روحانی با بیش از 23 میلیون رای منتخب مردم ایران شد. پیام این انتخاب روشن بود «حفظ عزت ملی و تعامل سازنده با جهان». حالا انتخاباتی که تا همین چند سال پیش «چهره محور» بود تغییر روند داده و «تفکر محور» شده است.

به گزاش ايرنا«تعامل» با جهان اثرات بسیاری بر زیست اجتماعی مردم دارد، نهادهای مختلف جامعه باید سعی کنند کالا یا خدمات خود را فراخور استانداردهای جهانی ارائه کنند. ادبیات تولید آنها باید چنان باشد که الفبایش را همه مردم در گوشه و کنار جهان بدانند. مردم رفاه، امکانات و آسایش خود را بتوانند با سایر مردمان جهان قیاس کنند.

در این بین صنعت خودروسازی یکی از نهادی تولیدی جامعه است که ضرورت «تعامل» با جهان را به واسطه خصلت بین‌المللی خود به خوبی درک کرده است و عنوان «پل ارتباطی» تعامل سازنده ایران و جهان را می‌توان به این صنعت داد. لازمه رشد صنعت خودرو این است که استانداردهای خود را فقط بر اساس جغرافیای داخلی خود تعریف نکنند، بلکه طوری کالا و خدمات خود را ارائه دهند که آن کالا و خدمات را بتوان در ویترین‌های جهانی نیز ارائه کرد.

امروزه صنعت خودروسازی در سرتاسر جهان شامل نهادهای به هم وابسته است که نزدیک به پنج درصد اشتغال صنعتی جهان را در دست دارد. شمار افرادی که در 36 کشورجهان به طور مستقیم با غیرمستقیم به این صنعت وابسته هستند بیش از 50 میلیون نفر است. صنعت خودروسازی به دلیل پیچیدگی فنی و استفاده گسترده از صنایع دیگر در ساخت قطعات، لوازم و استفاده از مواد متنوع فلزی و غیر فلزی، گستره وسیعی از صنایع را با خود همراه کرده، به طوری که حدود 60 نوع صنعت مختلف بطور مستقیم با خودروسازی در ارتباط هستند. به همین واسطه سطح اشتغالزایی این صنعت بالا است.

این صنعت با چنین ابهتی جایگاه ششمین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است. این صنعت هم به جهت ابعادش و از نظر خصلتش، صنعتی است «فرا ملی». فرا ملی بدین مفهوم که داده و ستانده‌ این صنعت نمی‌تواند فقط و فقط در محدوده‌ مرزهایش باقی بماند. گستردگی، گردش مالی، ارزش افزوده و تاثیر آن در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به حدی است که هیچ یک از جوامع از تاثیرات آن برکنار نمانده‏اند. به همین لحاظ کشورهایی که مایل به ارتقای صنعت خودروی خود هستند چاره‌ای جز «تعامل» با جهان به هم وابسته صنعت خودروی جهانی ندارند.

حال که خورشید انتخاب مردم بار دیگر آفتاب «تدبیر و امید» را بر صنعت ایران تابنده است، صنعت خودرو باید به نقش «پل ارتباطی» خود وقوف بیشتری یابد. حلقه‌های ارتباطی خود را گستردتر سازد تا بتواند در تعامل سازنده با جهان به اهداف خود در افق 1404 دست بیابد. این صنعت فقط هشت سال تا دستیابی به آنچه که در اهدافش آمده فرصت دارد؛ اهدافی مانند:

•دستیابی به تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو

•تولید 2 میلیون دستگاه خودرو برای تامین نیاز بازار داخل و یک میلیون دستگاه برای صادرات

•تامین دستکم 25 میلیارد دلار قطعه برای خودروهای ساخت داخل

•صادرات قطعات به ارزش 6 میلیارد دلار توسط قطعه‌سازان

•کسب سهم چهار درصدی از تولید ناخالص ملی

•کسب سهم 20 درصدی از ارزش افزوده صنعت کشور

•کسب رتبه یازدهم در جهان، پنجم در آسیا و نخست در منطقه

ناگفته پیداست که دستیابی به چنین اهدافی برای صنعت خودروی ایران فقط و فقط با حرکت منطقی بر مدار یک بستر بینالمللی دست یافتنی است.

احمد فرهادي كارشناس

دستیابی اهداف ترسیم شده صنعت خودروسازی در افق 1404 فقط و فقط با حرکت منطقی بر مدار یک بستر بینالمللی دست یافتنی است.

روحانی با بیش از 23 میلیون رای منتخب مردم ایران شد. پیام این انتخاب روشن بود «حفظ عزت ملی و تعامل سازنده با جهان». حالا انتخاباتی که تا همین چند سال پیش «چهره محور» بود تغییر روند داده و «تفکر محور» شده است.

به گزاش ايرنا«تعامل» با جهان اثرات بسیاری بر زیست اجتماعی مردم دارد، نهادهای مختلف جامعه باید سعی کنند کالا یا خدمات خود را فراخور استانداردهای جهانی ارائه کنند. ادبیات تولید آنها باید چنان باشد که الفبایش را همه مردم در گوشه و کنار جهان بدانند. مردم رفاه، امکانات و آسایش خود را بتوانند با سایر مردمان جهان قیاس کنند.

در این بین صنعت خودروسازی یکی از نهادی تولیدی جامعه است که ضرورت «تعامل» با جهان را به واسطه خصلت بین‌المللی خود به خوبی درک کرده است و عنوان «پل ارتباطی» تعامل سازنده ایران و جهان را می‌توان به این صنعت داد. لازمه رشد صنعت خودرو این است که استانداردهای خود را فقط بر اساس جغرافیای داخلی خود تعریف نکنند، بلکه طوری کالا و خدمات خود را ارائه دهند که آن کالا و خدمات را بتوان در ویترین‌های جهانی نیز ارائه کرد.

امروزه صنعت خودروسازی در سرتاسر جهان شامل نهادهای به هم وابسته است که نزدیک به پنج درصد اشتغال صنعتی جهان را در دست دارد. شمار افرادی که در 36 کشورجهان به طور مستقیم با غیرمستقیم به این صنعت وابسته هستند بیش از 50 میلیون نفر است. صنعت خودروسازی به دلیل پیچیدگی فنی و استفاده گسترده از صنایع دیگر در ساخت قطعات، لوازم و استفاده از مواد متنوع فلزی و غیر فلزی، گستره وسیعی از صنایع را با خود همراه کرده، به طوری که حدود 60 نوع صنعت مختلف بطور مستقیم با خودروسازی در ارتباط هستند. به همین واسطه سطح اشتغالزایی این صنعت بالا است.

این صنعت با چنین ابهتی جایگاه ششمین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است. این صنعت هم به جهت ابعادش و از نظر خصلتش، صنعتی است «فرا ملی». فرا ملی بدین مفهوم که داده و ستانده‌ این صنعت نمی‌تواند فقط و فقط در محدوده‌ مرزهایش باقی بماند. گستردگی، گردش مالی، ارزش افزوده و تاثیر آن در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به حدی است که هیچ یک از جوامع از تاثیرات آن برکنار نمانده‏اند. به همین لحاظ کشورهایی که مایل به ارتقای صنعت خودروی خود هستند چاره‌ای جز «تعامل» با جهان به هم وابسته صنعت خودروی جهانی ندارند.

حال که خورشید انتخاب مردم بار دیگر آفتاب «تدبیر و امید» را بر صنعت ایران تابنده است، صنعت خودرو باید به نقش «پل ارتباطی» خود وقوف بیشتری یابد. حلقه‌های ارتباطی خود را گستردتر سازد تا بتواند در تعامل سازنده با جهان به اهداف خود در افق 1404 دست بیابد. این صنعت فقط هشت سال تا دستیابی به آنچه که در اهدافش آمده فرصت دارد؛ اهدافی مانند:

•دستیابی به تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو

•تولید 2 میلیون دستگاه خودرو برای تامین نیاز بازار داخل و یک میلیون دستگاه برای صادرات

•تامین دستکم 25 میلیارد دلار قطعه برای خودروهای ساخت داخل

•صادرات قطعات به ارزش 6 میلیارد دلار توسط قطعه‌سازان

•کسب سهم چهار درصدی از تولید ناخالص ملی

•کسب سهم 20 درصدی از ارزش افزوده صنعت کشور

•کسب رتبه یازدهم در جهان، پنجم در آسیا و نخست در منطقه

ناگفته پیداست که دستیابی به چنین اهدافی برای صنعت خودروی ایران فقط و فقط با حرکت منطقی بر مدار یک بستر بینالمللی دست یافتنی است.

احمد فرهادي كارشناس

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 6 + 6
ارسال
نمایش نظرات