\
سرویس :
زمان : ۱۳۹۶/۹/۱۳ - ۱۰:۲۸
شناسه خبر : 997
آمارتوليد8ماه سال 96 خودرو سازان + جدول
خودرو سازان كشورطي هشت ماهه سال جاري 957 هزارو 355 دستگاه انواع خودرو سواري ، وانت و تجاري توليد كرد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد6 . 16 درصدي برخورداراست .

خودرو سازان كشورطي هشت ماهه سال جاري 957 هزارو 355 دستگاه انواع خودرو سواري ، وانت و تجاري توليد كرد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد6 . 16 درصدي برخورداراست .

به گزارش انجمن خودرو سازان ايران ، خودرو سازان كشور در هشت ماهه سال گذشته 821 هزارو 199 دستگاه انواع خودرو توليد كرده بودند .

براساس اين گزارش  خودرو سازان داخلي فقط در آبان ماه سال جاري توانستند 251 هزارو 135 دستگاه انواع خودرو توليد كنند كه اين ميزان نسبت به ماه مشابه سال قبل ، 6. 4 درصدرشد نشان مي  دهد .

 

نوع محصول

آبان 96

آبان95

سواري

126005

121212

ون

67

17

وانت

7569

7112

ميني بوس و ميدل باس

122

45

اتوبوس

151

97

كاميونت ، كاميون و كشنده

1337

879

جمع كل انواع خودرو ( دستگاه)

135251

129362

 

براي اطلاع بيش تر به فايل ضميمه همين خبر مراجعه نماييد .

خودرو سازان كشورطي هشت ماهه سال جاري 957 هزارو 355 دستگاه انواع خودرو سواري ، وانت و تجاري توليد كرد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد6 . 16 درصدي برخورداراست .

به گزارش انجمن خودرو سازان ايران ، خودرو سازان كشور در هشت ماهه سال گذشته 821 هزارو 199 دستگاه انواع خودرو توليد كرده بودند .

براساس اين گزارش  خودرو سازان داخلي فقط در آبان ماه سال جاري توانستند 251 هزارو 135 دستگاه انواع خودرو توليد كنند كه اين ميزان نسبت به ماه مشابه سال قبل ، 6. 4 درصدرشد نشان مي  دهد .

 

نوع محصول

آبان 96

آبان95

سواري

126005

121212

ون

67

17

وانت

7569

7112

ميني بوس و ميدل باس

122

45

اتوبوس

151

97

كاميونت ، كاميون و كشنده

1337

879

جمع كل انواع خودرو ( دستگاه)

135251

129362

 

براي اطلاع بيش تر به فايل ضميمه همين خبر مراجعه نماييد .

خودرو سازان كشورطي هشت ماهه سال جاري 957 هزارو 355 دستگاه انواع خودرو سواري ، وانت و تجاري توليد كرد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد6 . 16 درصدي برخورداراست .

به گزارش انجمن خودرو سازان ايران ، خودرو سازان كشور در هشت ماهه سال گذشته 821 هزارو 199 دستگاه انواع خودرو توليد كرده بودند .

براساس اين گزارش  خودرو سازان داخلي فقط در آبان ماه سال جاري توانستند 251 هزارو 135 دستگاه انواع خودرو توليد كنند كه اين ميزان نسبت به ماه مشابه سال قبل ، 6. 4 درصدرشد نشان مي  دهد .

 

نوع محصول

آبان 96

آبان95

سواري

126005

121212

ون

67

17

وانت

7569

7112

ميني بوس و ميدل باس

122

45

اتوبوس

151

97

كاميونت ، كاميون و كشنده

1337

879

جمع كل انواع خودرو ( دستگاه)

135251

129362

 

براي اطلاع بيش تر به فايل ضميمه همين خبر مراجعه نماييد .

خودرو سازان كشورطي هشت ماهه سال جاري 957 هزارو 355 دستگاه انواع خودرو سواري ، وانت و تجاري توليد كرد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد6 . 16 درصدي برخورداراست .

به گزارش انجمن خودرو سازان ايران ، خودرو سازان كشور در هشت ماهه سال گذشته 821 هزارو 199 دستگاه انواع خودرو توليد كرده بودند .

براساس اين گزارش  خودرو سازان داخلي فقط در آبان ماه سال جاري توانستند 251 هزارو 135 دستگاه انواع خودرو توليد كنند كه اين ميزان نسبت به ماه مشابه سال قبل ، 6. 4 درصدرشد نشان مي  دهد .

 

نوع محصول

آبان 96

آبان95

سواري

126005

121212

ون

67

17

وانت

7569

7112

ميني بوس و ميدل باس

122

45

اتوبوس

151

97

كاميونت ، كاميون و كشنده

1337

879

جمع كل انواع خودرو ( دستگاه)

135251

129362

 

براي اطلاع بيش تر به فايل ضميمه همين خبر مراجعه نماييد .

خودرو سازان كشورطي هشت ماهه سال جاري 957 هزارو 355 دستگاه انواع خودرو سواري ، وانت و تجاري توليد كرد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد6 . 16 درصدي برخورداراست .

به گزارش انجمن خودرو سازان ايران ، خودرو سازان كشور در هشت ماهه سال گذشته 821 هزارو 199 دستگاه انواع خودرو توليد كرده بودند .

براساس اين گزارش  خودرو سازان داخلي فقط در آبان ماه سال جاري توانستند 251 هزارو 135 دستگاه انواع خودرو توليد كنند كه اين ميزان نسبت به ماه مشابه سال قبل ، 6. 4 درصدرشد نشان مي  دهد .

 

نوع محصول

آبان 96

آبان95

سواري

126005

121212

ون

67

17

وانت

7569

7112

ميني بوس و ميدل باس

122

45

اتوبوس

151

97

كاميونت ، كاميون و كشنده

1337

879

جمع كل انواع خودرو ( دستگاه)

135251

129362

 

براي اطلاع بيش تر به فايل ضميمه همين خبر مراجعه نماييد .

خودرو سازان كشورطي هشت ماهه سال جاري 957 هزارو 355 دستگاه انواع خودرو سواري ، وانت و تجاري توليد كرد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد6 . 16 درصدي برخورداراست .

به گزارش انجمن خودرو سازان ايران ، خودرو سازان كشور در هشت ماهه سال گذشته 821 هزارو 199 دستگاه انواع خودرو توليد كرده بودند .

براساس اين گزارش  خودرو سازان داخلي فقط در آبان ماه سال جاري توانستند 251 هزارو 135 دستگاه انواع خودرو توليد كنند كه اين ميزان نسبت به ماه مشابه سال قبل ، 6. 4 درصدرشد نشان مي  دهد .

 

نوع محصول

آبان 96

آبان95

سواري

126005

121212

ون

67

17

وانت

7569

7112

ميني بوس و ميدل باس

122

45

اتوبوس

151

97

كاميونت ، كاميون و كشنده

1337

879

جمع كل انواع خودرو ( دستگاه)

135251

129362

 

براي اطلاع بيش تر به فايل ضميمه همين خبر مراجعه نماييد .

نظرات
نام :
ایمیل:
متن نظر:
سوال امنیتی * = 5 + 2
ارسال
نمایش نظرات