\
واكاوي موانع پيش روي صادرات خودروهاي ايراني

انجمن خودروسازان ايران چالش‌ها و راهبرد صادرات صنعت خودرو ايران را واكاوي كرد.
صدور ۳۷۰ هزار خودرو طی هشت سال اخیر

براساس آمارهای موجود طی هشت سال اخیر به طور سالیانه خودرو سازان کشور ۴۶ هزار دستگاه انواع خودرو به بازار های بین المللی صادر کرده اند .
روند صادرات و واردات خودرو

منحنی روند صادرات و واردات خودرو ی کشور از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ منتشر شد
باید ها و نباید های صادرات صنعت خودروی کشور

پیش نیاز توسعه صادرات صنعت خودروی کشو توسط انجمن خودرو سازان ایران تدوین شد
صادرات 45 ميليون دلاري صنعت خودرو درسال92

آمار واردات و صادرات خودرو هاي سواري از سال 1384 تا 92 از نظر تيراژ و ارزش آن اعلام شد .
واكاوي موانع پيش روي صادرات خودروهاي ايراني

انجمن خودروسازان ايران چالش‌ها و راهبرد صادرات صنعت خودرو ايران را واكاوي كرد.
صدور ۳۷۰ هزار خودرو طی هشت سال اخیر

براساس آمارهای موجود طی هشت سال اخیر به طور سالیانه خودرو سازان کشور ۴۶ هزار دستگاه انواع خودرو به بازار های بین المللی صادر کرده اند .
1
صادرات 45 ميليون دلاري صنعت خودرو درسال92 آمار واردات و صادرات خودرو هاي سواري از سال 1384 تا 92 از نظر تيراژ و ارزش آن اعلام شد .
واكاوي موانع پيش روي صادرات خودروهاي ايراني انجمن خودروسازان ايران چالش‌ها و راهبرد صادرات صنعت خودرو ايران را واكاوي كرد.
تغییر استراتژی خودروسازان در تامین نقدینگی پرشین خودرو: خودروسازان داخلی همواره از «بهره بانکی» به‌عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌های ...

صدور ۳۷۰ هزار خودرو طی هشت سال اخیر
صدور ۳۷۰ هزار خودرو طی هشت سال اخیر

روند صادرات و واردات خودرو
روند صادرات و واردات خودرو

باید ها و نباید های صادرات صنعت خودروی کشور
باید ها و نباید های صادرات صنعت خودروی کشور

صادرات 45 ميليون دلاري صنعت خودرو درسال92
صادرات 45 ميليون دلاري صنعت خودرو درسال92

واكاوي موانع پيش روي صادرات خودروهاي ايراني
واكاوي موانع پيش روي صادرات خودروهاي ايراني